Juhatus

Alina_4250President AIRI-ALINA ALLASTE
Olen Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor. Esimesed kraadid kaitsesin Eesti Humanitaarinstituudis ning doktoritöö tegin Helsingi Ülikoolis. Kuigi sotsioloogia vastu tekkis huvi alles õpingute käigus – alustasin filosoofiaga – siis kõik kraadid on kaitstud samal erialal. Minu uurimised seonduvad elustiilide, subkultuuride ja sotsiaalsete liikumistega ning peamiselt olen ma keskendunud noorte staatusele ja osalusele ühiskonnas püüdes seletada seda nende endi antud tähenduste abil. Õpetan kvalitatiivseid meetodeid sotsiaalteadustes.

 

Veronika250Asepresident VERONIKA KALMUS
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala 2. lennu 1995. aastal. Magistrikraadi kaitsesin Oslo Ülikoolis meediauuringute alal aastal 1998 ning doktorikraadi TÜs sotsioloogia alal aastal 2003. Igapäevast leiba teenin sotsioloogia professorina TÜ ühiskonnateaduste instituudis. Uurin teemasid, mis seonduvad märksõnadega põlvkonnad, sotsialiseerumine, (uue) meedia kasutus, väärtused, ideoloogiad, diskursused. Õpetan sotsiaalteaduste metodoloogiat ja tekstianalüüsi meetodeid.

 
 

Triin250Asepresident TRIIN VIHALEMM
Olen Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor. Õppisin Tartu Ülikoolis ajakirjandust. 1993. a. sain esimesena taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sotsioloogiamagistri kraadi. Doktoriõpingud viisid mind taas (massi)kommunikatsiooni valdkonda. Minu uurimishuvid on kommunikatsiooni roll identiteedi kujunemisprotsessides,  siirdeühiskonna kultuuri eripärad, meediatarbimise harjumuste jt igapäevaelu praktikate omavahelised seosed. Oluline osa minu teadustööst käsitleb Eesti venekeelse elanikkonna lõimumisprotsesse.

 

mare250MARE AINSAAR
Olen vanemteadur Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Doktorikraadi sain Soome Turu ülikoolist sotsiaalpoliitika osakonnast ja teadusmagistrikraadi geograafina Tartus. Üle 10 aasta olen koordineerinud Euroopa Sotsiaaluuringu läbiviimist Eestis.

 

 

 

Ma250i

MAI BEILMANN
Töötan Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis nooremteadurina. Tartu Ülikoolis on möödunud ka ligi pool minu haridusteest: õppisin siin sotsioloogiat kõigepealt bakalaureuse- ja magistriõppes ning nüüd doktorantuuris, kus minu peamiseks uurimisteemaks on sotsiaalse kapitali ja väärtuste vahelised seosed. Vahepeal tudeerisin paar aastat sama eriala ka Saksamaal Konstanzi ülikoolis. Üliõpilasena olin aastaid tegev sotsioloogia üliõpilaste liidu SÜLEM juhatuses.

 

 

Aivar250_2AIVAR JOORIK
Õpin ja töötan Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudis. Huvivaldkonnaks on kodanikuühiskond.

 

 

 

 

 

rein250REIN MURAKAS
Töötan Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis sotsiaalse analüüsi meetodite lektorina ja juhatan ühiskondlikus korras Eesti Sotsiaalteaduslikku Andmearhiivi. Esmase eriala järgi majandusküberneetik, hiljem sain teadusmagistriks sotsioloogia erialal. Uurimisteemadeks majanduse (sh ettevõtluse ja finatskirjaoskuse), (kõrg)hariduse ning noortega seotu, samuti sotsiaalteaduslike andmete kogumist ja kasutamist puudutav.

 

 

 

katrin250KATRIN TIIDENBERG
Olen Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi doktorant. Minu doktoritöö on internetiuuringute valdkonnast ning keskendub online kogemusele ja mina-loomele enesepildistajate ja blogijate näitel tumblr.com keskkonnas.  Õpetan Tallinna Ülikoolis sissejuhatust sotsioloogiasse, meedia uurimise meetodeid, sotsioloogilisi meetodeid ning sissejuhatust internetiuuringutesse. Olen avaldanud kaks ilukirjanduslikku romaan Katrin Oja nime alt.

 

 

Trumm250AVO TRUMM
Töötan Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis sotsioloogia teaduri ja lektorina. Oma esimese diplomi Tartu Ülikoolis sain 1990. aastal inimgeograafia erialal, magistri- ja doktoritöö kaitsesin juba sotsioloogia erialal. Minu põhilisteks uurimisvaldkondadeks on olnud leibkondade majanduslik olukord ja toimetulek ning sellega seotud sotsiaalsed probleemid (vaesus, sotsiaalne tõrjutus) ja nende probleemide leevendamisele suunatud meetmete sotsiaalpoliitiline analüüs. Hetkel olen seotud projektidega, mis käsitlevad töötavate naiste hoolduskoormust ning sotsiaalkaitse meetmeid ning nende mõju Kaitseväes.